Sign in

User Name:

Password:

Enter security code:

Remember user name

Support Online
Khởi đầu hoạt động từ năm 2002 với vai trò là một công ty giao nhận vận chuyển, Interlink Group đã nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế đầu tiên tại Việt Nam và Đông Dương chuyên vể dịch vụ "một cửa" và trọn gói cho khách hàng.


Mục tiêu của Interlink Group là luôn cố gắng đem lại cho khách hàng những dịch vụ có giá trị thực sự, tạo lập bằng sự thông hiểu về thị trường nội địa kết hợp với sự tinh thông về nghiệp vụ quốc tế. Và bằng chứng rõ ràng nhất về sự quan tâm đến khách hàng là sự đầu tư mạnh mẽ vào kho bãi, đội xe pick up hàng, đội xe container, sự đầu tư về công nghệ thông tin, về đào tạo nhân viên, về việc mở rộng thêm 4 công ty thành viên dựa trên nền tảng tài chính ổn định. Bên cạnh đó là sự cam kết về chất lượng dịch vụ được minh chứng thông qua Chứng nhận về ISO 9001:2000 của tổ chức TUV - Cộng Hòa Liên Bang Đức cho tất cả các thành viên...